hd House
Doktoři
ÚVOD
Cílem hnutí Doktoři za uzdravení společnosti je rovněž snaha o opětné zpřístupnění veřejného a politického prostoru občanům, kteří o věci veřejné z různých důvodů přestali jevit zájem. Neúčastní se voleb, neparticipují na veřejném dialogu, nedůvěřují svým zástupcům a politiku považují za cosi velmi nekalého a vzdáleného realitě. K naplňování tohoto úkolu jsme zvolili následující instrumenty: Budeme v politické praxi i kampani užívat zcizující prvky ve stylu dada a surrealismu, humor a nadhled, méně obvyklý způsob komunikace s veřejností. K základní aktivitě, která by nám toto měla umožnit patří zřízení Fanklubu Dr. House, jehož činnost zakládáme, podporujeme a provozujeme. Tato aktivita je striktně nezisková.